Dario Xohan Cabana (08/10/2010).

Escritor e académico de número da Real Academia Galega

Para leer la entrevista clic aquí